A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználási élményt nyújthassuk. Rendben
Termékek Menü

Vásárlási feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

“Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.”

Megrendelés menete:

Termék vételára: minden esetben a termékek mellett feltüntetett bruttó (ÁFA-t tartalmazó) ár!

A kiválasztott terméket a "Kosárba rak" feliratú linkre klikkelve teheti a kosárba. A rendelés mennyisége egyszerűen módosítható a rublikában feltüntetett darabszám megváltoztatásával. Egy megrendelésen belül több árucikket is összevonhat.

Az adott termék kiválasztása után Ön automatikusan a "kosár tartalmát” fogja látni. Itt van lehetősége arra is, hogy kosara tartalmát módosítsa, elküldje a rendelést vagy visszalépjen az áruházba és folytassa a vásárlást.

Ezt követően a "tovább a pénztárhoz" gombra kattintva fejezheti be a rendelést. Arra is lehetősége van, hogy nyomon kövesse megrendeléseit, az áruházi rendszerbe való belépés után, a "személyes beállítások" gombra kattintva. A "rendelés megtekintése" gombra kattintva kinyomtathatja megrendeléseit.

A Webáruház rendszere a megrendelések leadását követően automatikusan azonnal értesítést küld a kereskedő és a vásárló e-mail címére. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt. Mivel az értesítés a vásárló által megadott e-mail címre történik, ezért annak korrekt elérhetősége a vásárló felelőssége.

Szállítás menete/Fizetés mód:

Megrendelést követően 1-5 munkanap elteltével a termék(ek) átvehető(ek) üzleteink valamelyikében. Az áru megérkezéséről levélben értesítjük. Az átvétel helye a megrendelés érvényesítése során választható.

Értékesítési pontjaink az alábbi címen tekinthetők meg: boltjaink

Az árut a megrendelést követően, 1-7 munkanapon belül kiszállítjuk. A szállítás munkanapokon, 8-20 óra között történik. Szállítási áraink csak Magyarország területére vonatkoznak.

A kézbesítés költségét bruttó 50.000 Ft feletti megrendelés esetén cégünk átvállalja, az ez alatti megrendelések esetén azonban GLS futárszolgálat 1990 Ft, MPL csomagfeladással 2990 Ft. szállítás költséget számol fel. Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, értesítést hagy a csomagról. A küldeményről ezután az értesítésen megjelölt telefonszámon lehet érdeklődni. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást, ennek költségét cégünk átvállalja. Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát még a futár jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!

A fizetés GLS futárszolgálat esetén az áru átvételekor, készpénzben történik. MPL csomagküldés esetén előzetes banki utalással történik.  Az összeg tartalmazza a szállítási költséget (ingyenes a szállítás: 50.000 Ft feletti rendelés esetén vagy személyes áruátvételkor).


Távszerződés:

A megrendelőlap magyar nyelven készült, írásbeli szerződésnek minősül, melyet rendszerünk sorszámmal lát el, és melyet visszakereshetően megőrzünk. Webáruházunkban a szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.

A Megrendelőlap elküldésével és annak a Bahama Collection Kft. által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Bahama Collection Kft., mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi alpontok szerinti feltételekkel:

A Szállító köteles utánvéttel útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A Bahama Collection Kft. a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak/ szállítást végző cégnek/ átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

A webáruházban vásárolt termékekre reklamációt minden esetben e-mailben fogadunk el.

Elállás joga, visszavásárlási garancia:

A Vevő a szerződéstől, a kézhezvételtől számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat. Ennek módjáról a Vevő és a Szállító közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A Vevő az elállási nyilatkozatát a Kapcsolatok menüpontban feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel.

Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szállító visszatéríti a Vevő által megrendelt termék vételárát. A szállítási költség minden esetbe a Vevőt terheli.

A termék csak az eredeti bontatlan csomagolásban, és hibátlan állapotban szolgáltatható vissza. Bontott, használt, sérült termék visszavásárlására Cégünk nem kötelezhető.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt Cégünk nem teljesít.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a terméket kizárólag számlával együtt tudjuk visszavenni vagy cserélni. A számlát kérjük a visszaküldött áru mellett elhelyezni.

Az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerült költségeket minden esetben a Megrendelő viseli, egyéb költség ezen felül nem terheli.

A Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Az elállási jog kizárólag írásban, posta vagy e-mail útján érvényesíthető a webshop@bamuti.hu címen.

Szavatosság:

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a webáruház kötelezettsége.

Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a webáruház mentesül a szavatossági felelősség alól.

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a webáruház számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

Adatvédelem:

Webáruházunk a látogatók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Az adatkezelés során többek között az alábbi jogszabályok betartását biztosítjuk

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,

A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt adatkezelési szabályok ("Hkt.").

A webáruház a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teszi hozzáférhetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra.

Személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Törvényi hivatkozások:

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)


Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet


Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

 

Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 

Copy Right

A honlap tartalma (szöveg és képek) a Bahama Collection Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A cég írásos engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában felhasználni nem szabad. A honlap tartalmával bárminemű jogtalan visszaélés büntetőjogi feljelentést és kártérítési pert von maga után.

Céginformáció:

Név:  Bahama Collection Kft

Vevőszolgálat:  (1) 296-0918

E-mail: info@bamuti.hu

Adószám: 12156108-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-560 187

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét,hogy a monitorok különböző felbontásából adódóan a termék színek eltérhetnek!